ANNDesign

aranżacja nowoczesnych wnętrz

Fugowanie

/

Fugi powstałe podczas układania płytek mają znaczenie technologiczne i wizualne. Różnią się one w zależności od zastosowanej zaprawy i techniki spoinowania. Proces fugowania Proces fugowania rozpoczyna się od ułożenia płytek na kleju lub zaprawie i wstawienia elementów dystansowych między płytkami. Następnie należy rozłożyć na płytkach fugę za pomocą kielni, która ma bardziej miękką część zwykle …